Fil Suresi Okunuşu ve Anlamı
21 Temmuz 2024

Fil Suresi Okunuşu ve Anlamı

Fil Suresi

Fil Suresi, Mekke'de nazil olmuş bir suredir. Adını, Hz. Peygamberin doğduğu yıl gerçekleşen ve orduda bulunan fillerden dolayı almıştır. Bu sure, Hz. Peygamberimizin dünyaya teşrifleriyle birlikte vuku bulan bazı önemli olayları anlatır.

Habeşistan Kralı ve Ebrehe

Fil Suresi'nde adı geçen Habeşistan Kralı ve Yemen Valisi Ebrehe'nin, Kabe'ye yönelik saldırıları anlatılır. Ebrehe, Habeşistan Kralı tarafından Yemen'e tayin edilmiştir. Amacı, Kabe'ye rağbet gösteren Arapların dikkatini çekmekti. Bu nedenle Kulleys adında bir kilise yaptırıp, Arapların bu kiliseye yönelmesini sağlamak istemiştir. Ebrehe'nin asabi ve koyu bir Hristiyan oluşu, onu en ufak şeyden sinirlenip büyük zararlar yapacak hale getirmiştir.

Ebrehe'nin Kabe'yi Yıkma Girişimi

Ebrehe, Kabe'yi yıkmak amacıyla büyük bir ordu ve fillerle Mekke'ye doğru ilerledi. Hz. Peygamber'in dedesi Abdülmuttalip'in develerini ele geçirdi. Abdülmuttalip, Ebrehe ile görüşerek develerinin geri verilmesini talep etti. Yapılan müzakereler sonucunda, Abdülmuttalip develerini geri aldı. Mekke halkı, Ebrehe'nin büyük ordusunu görünce dağlara kaçtı ve neticeyi oradan takip etmeye karar verdiler. Ebrehe, filleriyle Kabe sınırına geldi ve Kabe'yi yıkmayı denedi. Ancak filleri kullanarak Kabe'yi yıkma girişiminde başarılı olamadı.

Ebabil Kuşlarının Müdahalesi

Bu esnada ebabil kuşları ortaya çıktı. Ebabil kuşlarının ağızlarında tohum tanesi kadar taşlar vardı. Bu taşlar, Ebrehe'nin ordusuna büyük zarar verdi. Filler dağılmaya başladı ve Ebrehe Yemen'e döndükten sonra öldü. Kabe ise sapasağlam yerinde kaldı.

Fil Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Elem tera keyfe fe'ale rabbüke bi'ashâbil fîl. Elem yec'al keydehüm fî tadlîl ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece'alehüm ke'asfin me'kûl.

Fil Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
Sen Rabbinin fil sahiplerine neler yaptığını görmedin mi? Onların kurmuş olduğu tüm tuzakları (desiseleri) Rabbin boşa çıkarmadı. Onların üzerine toplu toplu bir sürü kuş musallat etmedi mi? O kuşlar onlara balçıktan pişirilmiş olan sert taşlar attılar ve sonunda onlar yenilmiş birer ekin yaprağı gibi kaldı.

Fillerin Yere Çökmesi

Ebrehe ve ordusu, Mekke'ye fillerle saldırmak için olağanüstü hazırlık yapmıştı. Fillerin tercih edilmesi, güçlü ve ancak onların Kabe'yi yıkabileceğini düşünmesindendi. Ancak, Allah'ın da bir planı vardı. Ebrehe'nin büyük bir fili vardı, adı Mahmud idi. Kabe'ye ulaştıklarında, fil yere çöktü ve yapılan tüm müdahalelere rağmen bir türlü ayağa kalkmadı. Diğer filler de çökünce, Ebrehe'nin ordusu çaresiz kaldı. Filler, Kabe dışında bir yöne çevrildiklerinde ise koşa koşa gittiler.

Ebabil Kuşlarının Taarruzu

Allah, Ebrehe ve ordusuna çetin gazabını göstermiştir. Ebrehe'nin ordusu, Mekke'ye girerken, gagalarında çamurdan yapılmış taşlar taşıyan ebabil kuşları tarafından saldırıya uğradı. Bu taşlar, kurşun ve bomba etkisi yaparak askerlerin çoğunu öldürdü, bazılarını sakat bıraktı ve bazılarını da paramparça etti. Sağ kurtulanlar da hem öldü hem de helak oldular.

Fil Suresinin Zamanımıza Bakan Tarafı

Fil Suresi, her asırda kendini farklı şekilde göstermektedir. Kur'an-ı Kerim ile asrımıza bir ders mahiyetinde olmakla beraber, bu zamanın en büyük hadisesini haber vermektedir. Farklı medeniyetleri ve insanları yoldan çıkaran unsurlara karşı, Allah'ın azametini ve cezasını hatırlatmaktadır. Bu sure, her devirde Kabe'yi yıkmak isteyenlerin başlarına gelen musibetleri ve Allah'ın korumasını açıkça anlatmaktadır.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Fil Suresinin Anlamı Okunuşu ve Anlamı

Fil Suresinin Anlamı Okunuşu ve Anlamı

Fil Suresi Kaç Ayettir Okunuşu ve Anlamı

Fil Suresi Kaç Ayettir Okunuşu ve Anlamı

Fil Suresi Fazileti Nelerdir?

Fil Suresi Fazileti Nelerdir?

Fil Suresi Ezberle

Fil Suresi Ezberle

Fil Suresi Hikayesi Okunuşu ve Anlamı

Fil Suresi Hikayesi Okunuşu ve Anlamı